LA MANCOMUNITAT CONTRACTARÀ DOS AGENTS DE CORRESPONSABILITAT I CONCILIACIÓ AMB FINANÇAMENT DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS.

21-Desembre-2021

LA MANCOMUNITAT CONTRACTARÀ DOS AGENTS DE CORRESPONSABILITAT I CONCILIACIÓ AMB FINANÇAMENT DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS.

LA MANCOMUNITAT CONTRACTARÀ DOS AGENTS DE CORRESPONSABILITAT AMB FINANÇAMENT DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

El Pla disposarà a partir del 2022 de finançament per contractar dos agents de corresponsabilitat i conciliació per un import de 64.398,48 euros, finançats íntegrament per la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears amb els fons provinents del Pla Corresponsables del Govern d'Espanya i que té per objecte la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació dels agents de corresponsabilitat i conciliació per part de les entitats locals.

La finalitat d'aquesta contractació serà la d'impulsar la consolidació de la corresponsabilitat a la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Aquests dos agents s'integraran a la xarxa d'agents de corresponsabilitat i conciliació de les altres entitats locals i la seva tasca serà la de fer una diagnosi del territori i conèixer primera mà les necessitats i les mancances de la comarca.

Els agents de corresponsabilitat i conciliació hauran d'identificar els recursos municipals per a la conciliació existents actualment a cada municipi del pla, revisar i millorar les condicions econòmiques d'accés a l'oferta dels recursos de conciliació, conscienciar i sensibilitzar a favor d'un comportament social corresponsable en l'àmbit municipal, impulsar la creació de departaments de gestió de recursos per a la conciliació i elaborar el Pla de Corresponsabilitat i Conciliació del seu municipi, amb el contingut que preveu el pla autonòmic.