Taxes del 2024

SERVEI AJUDA A DOMICILI / hora10,00 €
SERVEI AJUDA A DOMICILI / amb la prestació de cures 15,25 €
SAD CAP DE SETMANA / hora18,60 €
TELEALARMA / mensual14,00 €
MENJAR A DOMICILI / dia6,86 €
MENJAR ESCOLETES DE 0 a 3 anys5,04 €
CENTRE DE DIA / dia (Dissabtes, diumenges i festius)5,04 €

Source URL: https://mancomunitatplademallorca.net/taxes-del-2024