CAMPANYA NO HI HA ESPAI PER AL MASCLISME

Es tracta d’una campanya de formació i prevenció de les violències masclistes duta a terme als 14 municipis de la Mancomunitat, finançada amb el pressupost del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i gestionada pel Departament de Serveis socials Comunitaris de la Mancomunitat amb la col·laboració de la Fundació Ires que s’incia l’any 2021. Sorgeix del compromís dels pobles que formen la Mancomunitat per lluitar contra les violències masclistes, incorporant la igualtat efectiva de dones i homes com una prioritat dins del programa polític amb la finalitat de corregir les desigualtats, les situacions en què les dones i els homes no gaudeixen dels mateixos drets i oportunitats, contribuint a construir una societat més justa, cohesionada i desenvolupada socialment. 

La campanya es desenvolupa en un doble vessant: Un eix de formació. Existeix una necessitat de sensibilitzar i formar als diferents agents vers la importància i magnitud de les violències masclistes, ajudar a la comprensió de la consideració de problema social d’aquest fenomen, facilitant eines de detecció d’aquestes violències, per tal d’aconseguir la seva implicació amb la millora de la nostra societat com a membres actius de la societat. Per altra banda, l’eix de Sensibilització de la població en general, per tal de potenciar la reacció social davant aquestes situacions de desigualtat, reduint o eliminant la seva aparició. 

Fent arribar un missatge clar i unitari de rebuig cap a les violències masclistes, acostant els recursos d’ajuda existents en aquesta matèria.