enquesta

 

 

 

El Pla de Mallorca es troba actualment executant un Pla de sostenibilitat turística finançat pels Fons Next Generation procedents de la Unió Europea.

APROV PII
La Mancomunitat ha aprovat el primer Pla d’igualtat del seu personal.
consultora global
En el marc del Pla de Sostenibilitat turística un dels projectes que s'ha licitat és l'Estratègia d'enfortiment de Marca:
Reunió de la Mancomunitat amb l'empresa Aurea Nature per iniciar les tasques de disseny i desenvolupament de fullets digitals, audiovisuals i altres materials del Pla de Mallorca. PSTD.
L'objectiu de la reunió ha estat la posada en marxa el contracte de serveis per a la creació d'un arxiu fotogràfic i audiovisual que contingui recursos dels 14 destins del Pla, en suport físic i en línia (associat a la web de destí).
EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTÍ (PSTD) DEL PLA DE MALLORCA CONTINUA AVANÇANT POSITIVAMENT
El PSTD de la Mancomunitat del Pla de Mallorca va ser seleccionat en la Convocatòria Extraordinària 2021 i finançat pels Fons de la Unió Europea NextGenerationEU, sent publicada la seva resolució al desembre d'aquest mateix any.
IGUALTAT
El passat 22 de febrer de 2023 en sessió plenària de la Mancomunitat es va aprovar la delegació de l'exercici de les competències relatives a les actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere a la Mancomuni