Taules locals de coordinació per a l'abordatge de les violències masclistes

Constituïdes les dues taules locals de coordinació per a l’abordatge de la violència masclista de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

La TAULA ROQUES LLISES formada pels municipis d’Algaida, Montuïri, Sant Joan, Santa Eugènia, Porreres i Vilafranca.

La TAULA PLA formada pels municipis d’Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sencelles i Sineu.

La finalitat d’aquestes és fonamentar la coordinació de les distintes administracions públiques, organismes i professionals dels diferents àmbits competents i responsables en matèria de prevenció, atenció, tractament de les situacions de violències masclistes.

A partir de la constitució d’aquestes taules de referència, i gràcies a la convocatòria de la subvenció d’IBDona per a l’impuls i la implementació de les taules de coordinació i prevenció per a l’abordatge de les violències masclistes, es contractaran dues persones tècniques que seran les encarregades de crear les comissions de prevenció i atenció necessàries als municipis.