Unitat d'igualtat de gènere i abordatge de les violències masclistes

La Unitat d’Igualtat de Gènere i Abordatge de les Violències Masclistes té com a àmbit d’actuació els 14 municipis que constitueixen la Mancomunitat Pla de Mallorca

Amb la posada en funcionament d’aquest servei volem mostrar el compromís ferm de la Mancomunitat i dels municipis que la formen per treballar per una societat més justa i per tant més igualitària, poder incidir en les realitats que perpetuen les situacions de desigualtat entre dones i homes i a més lluitar contra totes les formes de violència cap a les dones, considerades vulneracions dels drets humans fonamentals. Perquè aquesta és la nostra responsabilitat com a administració pública.

I és des d’aquest servei on podran coordinar els programes i accions en aquest sentit, perquè és fonamental el criteri de proximitat i és l’administració local la més propera a la ciutadania i per tant també la que millor coneix quina és la seva realitat i les seves necessitats.

1- Objectius específics en referència a la Igualtat de Gènere

Donar suport als municipis que conformen la Mancomunitat en tot el que faci referència a la Igualtat de Gènere.

Treballar per la incorporació de la perspectiva de gènere i la transversalitat del principi d’igualtat de gènere en les polítiques municipals.

Coordinació amb les institucions competents en Igualtat de gènere.

Coordinar mesures d’igualtat amb els diferents serveis com salut, educació, etc que tenen com marc d’acció els nostres municipis.

Promoure un canvi de valors i avançar cap una societat més igualitària.


2- Objectius específics en referència a l’Abordatge de les Violències Masclistes

Dur endavant les taules mancomunades de coordinació i abordatge de les violències masclistes de la Mancomunitat i coordinar les diferents comissions que es crearan als municipis. 
Millorar l’atenció a les víctimes de violències masclistes, donant suport a les professionals del departament de serveis socials de la Mancomunitat 

Coordinació amb les institucions competents en abordatge de les violències masclistes. 

Coordinar els diferents serveis que intervenen en casos de violència de gènere (serveis judicials, policials, d’ocupació, etc).

Coordinar les accions a dur a terme dins les accions que el Pacto de Estado marca que s’han de desenvolupar als municipis de la Mancomunitat.