Contractació del servei de treball preventiu i socioeducatiu amb infants i joves en risc d'exclusió social