L’ALIENACIÓ DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTÓ PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS A L’EMPRESA RECUPERADORA I/O RECICLADORA DE PAPER-CARTÓ