Els parcs verds

Als punts verds podeu dipositar els residus que no es recullen al porta a porta, especialment els habitatges de fora vila que no disposau de contenidors o àrees d'aportació. Informau-vos bé a cada ajuntament dels residus que s'hi poden dipositar i dels horaris d'obertura o del sistema de targetes d'entrada. 

Què s'hi pot portar?
Piles 
Fluorescents i bombetes 
Tòners 
Bateries de cotxe 
Voluminosos (sofàs, mobles, etc.) 
Electrodomèstics (televisions, neveres, ordinadors, etc.) 
Fusta 
Vidre pla (de finestres, miralls, etc.)
Ferralla 
Paper i cartó 
Envasos de plàstic, llaunes i tetrabrics 
Envasos de vidre 
Restes de poda (que no sigui palmera)