12 famílies del Pla de Mallorca participen en el Programa de Competència Familiar impulsat per la Conselleria

12-Maig-2022

12 famílies del Pla de Mallorca participen en el Programa de Competència Familiar impulsat per la Conselleria

El Programa de Competència Familiar que ha posat en marxa enguany la Conselleria d'Afers Socials i Esports ja arriba a les primeres 12 famílies del Pla de Mallorca que han estat seleccionades pels serveis socials municipals. El programa té com objectiu adquirir habilitats socials per a la millora de les relacions i les dinàmiques familiars per tal de prevenir factors de risc i reforçar-ne la protecció.

Adreçat a famílies amb fills i/o filles d’entre 12 i 16 anys, el programa pretén identificar les situacions problemàtiques de l’entorn familiar i millorar la comunicació entre els diferents membres de la família per resoldre els conflictes. També pretén evitar comportaments de confrontació i dotar-los d'estratègies; treballar les distorsions cognitives i les creences irracionals respecte de la família; modificar els comportaments i les actituds disruptives que distorsionen la dinàmica familiar; atendre les necessitats psicoemocionals en situacions de conflictivitat intrafamiliar; i fer prendre consciència als fills de la seva responsabilitat per un clima saludable.

Les famílies participants han d'haver sol·licitat ajuda als serveis socials municipals i són derivades per part d’un treballador social.

El Programa de Competència Familiar el duen a terme professionals de l’àmbit social i està dissenyat i contrastat per la Universitat de les Illes Balears a través del Grup d'investigació i Formació Educativa i Social (GIFES).

La consellera Fina Santiago i la directora general d’Infància, Joventut i Famílies, Marta Carrió, s’han reunit a Petra amb la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, per analitzar el Programa de Competència Familiar que des d’enguany està desenvolupant la Conselleria en els municipis del Pla de Mallorca. A la reunió també hi han assistit Magdalena Perelló i Bernat Quetglas, representants de la comissió de serveis socials, i els tècnics formadors del programa.

"El programa és important per tres raons fonamentals que cal potenciar: el treball comunitari, el treball grupal i la prevenció familiar", diu la consellera Fina Santiago. La presidenta de la Mancomunitat, Joana Maria Pascual, afirma que "no són programes terapèutics de curació sinó de sinèrgies i compartir quina és la problemàtica i trobar la solució".

En total, ja són 37 famílies d’arreu de Mallorca (12 a la Mancomunitat, 15 a Marratxí i 10 a Inca) les que estan aplicant el programa de tallers que està desplegant la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Properament el programa creixerà a Mallorca i s’implementarà als municipis de sa Pobla i Santa Margalida.