DIAGNÒSTIC DEL PLA ESTRATÈGIC PARTICIPATIU D'IGUALTAT

10-Maig-2023

Després de la fase prèvia de Compromís arribam a la 2a fase, de Diagnòstic, l’objectiu de
la qual és conèixer quina és situació real d’igualtat entre dones i homes a la vida quotidiana
dels municipis de la mancomunitat. Volem saber quines són les desigualtats polítiques,
econòmiques i culturals existeixen, les quals són les culpables que a la pràctica dones i
homes no gaudeixen dels mateixos drets. Sense perdre de vista la diversitat social, ètnica,
d’origen i d’orientació sexual de les persones dels nostres municipis
De la mà de Site-5 i amb el suport de la Direcció Insular d’Igualtat, estam desenvolupant
aquesta fase.
Com ho estam fent?
Hem elaborat diverses enquestes adaptades als diversos col·lectius, associacions i entitats
a les quals van destinades.
El mes de febrer vàrem començar amb l’elaboració i difusió de les enquestes, s’han enviat a
Associacions feministes, membres de la comissió d’Igualtat del Pepi, Fundació Mater,
Càritas, infermeres gestores, ceips, IES, Amipas, clubs esportius i associacions diverses.
Per poder recollir les opinions del col·lectiu de persones majors hem organitzat diverses
visites a un parell de tallers de memòria que es duen a terme als municipis de la
mancomunitat (Costitx, Maria, Sant Joan, Santa Eugènia i Algaida) Amb els grups de
persones majors hem plantejat uns qüestionaris per tal d’anar recollint la seva opinió, han
sorgit converses i propostes molt interessants.
Per poder recollir l’opinió del col·lectiu de dones migrants hem organitzat tres reunions amb
el suport dels serveis socials de la mancomunitat, a Sineu, Vilafranca i Montuïri on hem
treballat fent grups de discussió.