EL FONS DE GARANTIA AGRARI I PESQUER DEL GOVERN FINANÇARÀ LA REDACCIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA DAVANT SITUACIONS DE SEQUERA DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA

05-Juliol-2021

La Mancomunitat del pla a adjudicat, finançat pel Fons de Garantia Agrari i Pesquer del Govern de les Illes Balears, la realització del Pla d’Emergència Davant de Situacions de Sequera per al Pla de Mallorca a l’empresa SOCADE per un valor total de 17.363.50 euros.

Amb la realització del Pla d’Emergència Davant de Situacions de Sequera per al Pla de Mallorca, que es preveu que estigui enllestit a principi del 2022, la mancomunitat del Pla obtindrà un document tècnic estratègic que serà utilitzat per trobar la millor solució possible per actuar amb la màxima eficàcia possible en situacions de sequera en la comarca del Pla de Mallorca, ja que amb aquest document tècnic estratègic es vol garantir la disponibilitat de l’aigua necessària per assegurar la salut i el benestar de la població localitzada als municipis del Pla de Mallorca, i minimitzar els efectes negatius, conjunturals o persistents sobre l’abastament d’aigua a zones rurals i urbanes.

El Pla d’Emergència Davant Situacions de Sequera per al Pla de Mallorca abastarà els municipis d’Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Porreres, Santa Eugènia, Sineu, Vilafranca de Bonany. Aquests 11 municipis tenen la gestió de l’abastament d’aigua potable i clavegueram mancomunada.

Amb aquest Pla es definiran indicadors particulars de prevenció i detecció de la sequera que determinaran l’estat de sequera de cada un dels 11 municipis mancomunats, els quals podran identificar en quina unitat de demanda se situen els pous d’abastament. Hi haurà la possibilitat de fixar llindars específics per determinar l’agreujament de la situació. Els llindars estaran definits en aquest Pla per a cada unitat de demanda. Es definiran les mesures per assolir els objectius específics de cada fase i s’establiran responsabilitats per a la presa de decisions i la manera de gestionar cada situació.


Peu de foto: l’empresa redactora del Pla de sequera amb en Joan Cifre, el gerent de la Mancomunitat.