EL PLE APROVA EL CATÀLEG D'ESPAIS FORMATIUS DE LA MANCOMUNITAT

02-Desembre-2021

Catàleg Espais Formatiu.

 

EL PLE DE LA MANCOMUNITAT APROVA EL CATÀLEG D'ESPAIS FORMATIUS DE LA COMARCA

L’objectiu principal d’aquest catàleg és identificar els espais formatius ubicats al Pla de Mallorca idonis per ser acreditats pel SOIB i així poder impartir especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat.

La resta d’espais formatius també poden ser utilitzats per impartir altres tipus d’accions formatives dirigides a persones desocupades o ocupades que volen millorar les seves competències i capacitacions.