ELS AJUNTAMENTS DEL PLA DE MALLORCA CONTRACTARAN 49 TREBALLADORS PER MITJÀ DEL PROGRAMA SOIB REACTIVA 2021

29-Setembre-2021
ELS AJUNTAMENTS DEL PLA DE MALLORCA CONTRACTARAN 49 TREBALLADORS PER MITJÀ DEL PROGRAMA SOIB REACTIVA 2021

Aquest programa ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Conferencia Sectorial.

Els catorze ajuntaments que conformen el Pla de Mallorca contractaran en els propers mesos un total de 49 treballadors, dels quals un 57% seran peons/es d’obra pública, un 18% administratius/ves o auxiliars administratius/ves i un 12% netejadors/es. El 13% restant estarà repartit en ocupacions d’auxiliar de biblioteca, ordenança, oficial primera d’obra pública, peó/na de medi ambient i agranador/a. Les contractacions es preveu que es realitzin a partir del 15 d’octubre de 2021 i tindran una durada de sis mesos no prorrogables.

De les 49 persones que gaudiran d’aquesta oportunitat laboral, el 37% seran persones menors de 30 anys que estan en situació d’atur (línia 1), el 33% seran persones de 30 anys o més que estan en situació d’atur de llarga durada (línia 2), i el 31% restant seran persones de 30 anys o més que estan en situació d’atur de curta durada (línia 3).

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin i fomentin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat.

Per a la realització d’aquestes contractacions, el SOIB ha subvencionat als ajuntaments del Pla de Mallorca amb 446.684,47 euros per cobrir aproximadament el 80% de les despeses salarials.

El Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat Pla de Mallorca dóna suport tècnic als ajuntaments perquè tots aquests projectes es puguin dur a terme seguint els criteris establerts pel SOIB, els quals foren publicats al BOIB núm. 82 de 22/06/2021.