ES REALITZARÀ UN INVENTARI TURÍSTIC GEOREFERENCIAT DEL PLA DE MALLORCA

10-Maig-2023

 

 

En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del destí Pla de Mallorca es durà a terme l’elaboració d’un inventari turístic georeferenciat. L’empresa que ha guanyat aquesta licitació pública ha estat Scolab-Sofware colaborativo.

L’inventari s’integrarà en una plataforma que disposa de software per a la gestió de la informació geogràfica tipus infraestructura de dades espacials (IDE) basada en estàndards i components de software lliure. Aquesta empresa posarà en marxa la infraestructura necessària per gestionar de la forma més eficient les dades espacials del destí i una aplicació mòbil per facilitar les tasques d’introduir dades. També es realitzarà formació específica que capaciti les persones usuàries en les tasques d’anàlisi espacial avançat.

L’objectiu és que la Mancomunitat del Pla de Mallorca pugui disposar d’un sistema d’informació geogràfica que aglutini una variada informació sobre recursos existents en el destí, distribuïts en capes, disponibles a través d’un geoportal que serà dissenyat i implementat amb eines de consulta gràfica i ús senzill.  Algunes d’aquestes capes seran accessibles al ciutadà i d’altres seran d’ús intern.