FORMACIONS AVANÇADES EN IGUALTAT DE GÈNERE

17-Maig-2024

NO HI HA ESPAI PER AL MASCLISME AL MÓN ESPORTIU
La pròxima setmana iniciam les formacions avançades dirigides al personal que treballa als
ajuntaments dels pobles de la Mancomunitat.
La primera serà dilluns 6 de maig i serà el format online dirigida al personal d’administració i
la darrera es farà dia 7 de juny a Maria de la salut dirigida a policies locals. A més n’oferirem
una Formació avançada dirigida a brigades i personal de neteja, una per a personal que
treballa a escoletes i una a personal de l’àmbit social.
Recordam que l’objectiu de la campanya és la sensibilització, la implicació de la nostra
societat i fomentar la resposta col·lectiva davant les violències masclistes quan
aquestes es produeixen.

Davant el masclisme estam en el mateix equip.
La Mancomunitat Pla de Mallorca amb la igualtat
Com a societat, no podem tolerar cap mena de violència masclista.
Als municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca, no hi ha espai per al masclisme.