INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LA RESOLUCIÓ 2021-0408 DE LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS MÍNIMS PER A LA CELEBRACIÓ DE VAGA

13-Octubre-2021

Expedient núm.: 146/2021

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LA RESOLUCIÓ 2021-0408 DE LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS MÍNIMS PER A LA CELEBRACIÓ DE VAGA

La present INFORMACIÓ de la presidenta de la mancomunitat té per objecte informar dels serveis mínims que, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis essencials, que hauran de regir mentre duri la vaga convocada a partir de les 21.00h de dia 14 d’octubre de 2021 a la qual estan cridats a participar els treballadors de l’empresa Melchor Mascaró SAU que desenvolupen el servei de recollida de residus de la Mancomunitat del Pla. 

Recomanacions per a la ciutadania durant els serveis mínims de recollida.

- Es prega una màxima col·laboració de la ciutadania per de poder garantir el poble net.

- Reduir el volum de residus generats evitant així l’acumulació de borses al carrer mentre duri la vaga.

- Mantenir l’espai públic el mes net possible.

- Aplicar criteris de consum responsable per tal de disminuir el volum de residus.

- Guardar a casa sempre que sigui possible, aquelles fraccions que no són tan degradables com el paper cartó i el vidre.

- Evitar portar residus voluminosos al parc verd ja que el operaris d’aquest servei també estan cridats a fer vaga.

- Guardeu a casa els residus que es porten habitualment al punt verd fins que es normalitzi el servei.

- No fer servir les papereres com a contenidors.

Distribució de servei setmanal de recollida porta a porta:

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Algaida Costitx Llubí

x

 

 

x

 

 

 

Montuïri Santa Eugènia

Sencelles

 

x

 

 

x

 

 

Lloret

Sineu

Maria

 

 

X

 

 

 

X

Vilafranca

Petra

Ariany

x

 

 

x

 

 

 

Sant Joan

Porreres

 

x

 

 

x

 

 

Servei de Residus de la Mancomunitat del Pla de Mallorca.