JORNADA INFORMADORS I TÈCNICS EN TURISME 2021 AL TEATRE DE PETRA

08-Novembre-2021

Dia 19 de Novembre tindrà lloc la "Jornada Informadors i Tècnics en Turisme 2021" al Teatre de Petra on la AODL de la Mancomunitat, Catalina Mir, exposarà "El Pla de Mallorca, un exemple de serveis turístics mancomunats".

Dia 19 de Novembre tindrà lloc la "Jornada Informadors i Tècnics en Turisme 2021" al Teatre de Petra on la AODL de la Mancomunitat, Catalina Mir, exposarà "El Pla de Mallorca, un exemple de serveis turístics mancomunats".