La Consultora Global serà l'encarregada de donar contingut a l'enfortiment de la marca Pla de Mallorca

30-Març-2023

 

En el marc del Pla de Sostenibilitat turística un dels projectes que s'ha licitat és l'Estratègia d'enfortiment de Marca: L'objectiu és enfortir la identitat demarca de la destinació turística Pla de Mallorca i s'espera que el disseny estigui enfocat en els atributs i valors diferencials únics del territori, així com en els productesturístics. Ha de transmetre l'essència del destí i ser capaç de transferir conceptes inherents, mostrant els valors força del Pla en el seu conjunt, però també respectantels valors identitaris de cadascun dels 14 municipis que formen el Pla de Mallorca. Així mateix, el treball de marca a desenvolupar s'ha d'alinear amb els objectius de l'Estratègia de Sostenibilitat 2030, l'Agenda 2030 i els valors del territori. A través d'aquesta assistència tècnica, durant 8 mesos, el Pla de Mallorca serà capaç de projectar através de la  marca turística, una identitat de destí/territori, una imatge única i sòlida, amigable que creï la pròpia història a través del storydoing. El mercareconeixerà en la futura marca el missatge que el Pla de Mallorca vol transmetre, la credibilitat i fiabilitat de l'oferta, el valor i la qualitat dels productes i serveis associats.