LA MANCOMUNITAT ADQUIREIX QUATRE FURGONETES NOVES ADAPTADES PELS CENTRES DE DIA D'ALGAIDA I PETRA.

02-Juliol-2021

La Mancomunitat ha licitat i adjudicat, a través de la seva gerència, l'adquisició de quatre furgonetes adaptades per a donar el servei de recollida a domicili dels usuaris dels centres de dia d'Algaida i Petra. Els usuaris dels centres de dia es troben disseminats per tots els municipis de la mancomunitat pel que era necessari uns vehicles millor adaptats per prestar el servei de forma òptima.

L'adjudicació del contracte de subministrament de les quatre furgonetes adaptades es va realitzar a l'empresa ILUNION, grup social de l'ONCE, per un valor total de 141.714,53 euros. Les furgonetes han estat finançades en exclusiva amb pressupost propi de la macomunitat.

Es destinaran dues furgonetes a cada centre de dia i evitaran els problemes actuals de logística en la recollida, ja que es podran dissenyar dues rutes de recollida per centre de dia, en comptes de la unitària que hi ha actualment i que provocava retards en algunes ocasions.

Peu de foto: d'esquerra a dreta: Magdalena Perelló, batlessa de Llubí, Petra Juan i Joana Maria Pascual, coordinadora de serveis socials i presidenta de la Mancomunitat, Bernat Quetgles, batle de Maria de la Salut i Joan Cifre, gerent de la Mancomunitat.