La Mancomunitat del Pla de Mallorca convoca la taula de coordinació d'accions en matèria de violència de gènere

13-Juny-2019

La Mancomunitat ha convocat la taula de coordinació d’accions en matèria de violència de gènere, formada per representants de la Mancomunitat, de les escoles de cada municipi i per experts en la matèria de la Fundació Ires, per valorar el grau de satisfacció del tallers realitzats a les escoles amb el fons del Pacte d’Estat en Matèria de Violència de Gènere i per establir quina ha de ser la fulla de ruta a partir d’ara i pel curs vinent.

Del mes de març a maig s’han realitzat un total de trenta cinc tallers adreçats als nins i nines de sisè de primària dels municipis que formen part del Pla. A cada escola s’han desplaçat tres professionals de la fundació IRES per a la realització dels diferents tallers amb la participació d’un total de tres cents seixanta set alumnes dels quals cent setanta dos eren nines i cent noranta cinc nins.

El projecte a consistit en la realització de dos tallers a totes les escoles adreçats als alumnes de sisè de primària, un encaminat a tractar conceptes com la igualtat, rols de gènere i quines són les bases per unes relacions sanes i igualitàries i el segon per tractar els riscos que hi ha darrera de l’ús incorrecte de les noves tecnologies.

En paral·lel als taller realitzats a l’alumnat s’ha realitzat un taller dirigit a les mares i els pares sobre la prevenció de la violència de gènere en els fills i filles adolescents amb l’objectiu de complementar la seva formació i dotar d’eines de prevenció i afavoriment del desenvolupament en igualtat dels seus fills i filles.

La reunió de la taula de coordinació ha servit per valorar molt positivament la iniciativa, els tallers escollits i s’ha posat de relleu l'èxit de participació dels alumnes i el seu elevat grau d’implicació i interès amb el tema.

Fetes les valoracions dels professors de les escoles s’ha acordat donar continuïtat a aquests tallers de cara al curs vinent seguint impartint els tallers als alumnes de sisè i incorporar nous tallers per alumnes de quart d’ESO.

També s’ha acordat que de forma prèvia a la realització d’aquests tallers als alumnes de sisè i quart d’ESO se’ls hi farà un prova de nivell de coneixements previs per tal d’adaptar el contingut dels tallers al seu nivell i fer-ho més profitós.