La Mancomunitat del Pla s'ha reunit amb el Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient per tractar el tema de les serps invasores.

25-Novembre-2019


A la reunió, celebrada el 25 de Novembre a la seu de la Mancomunitat del Pla, han assistit per part de la Conselleria el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat (Llorenç Mas), el gerent del COFIB (Lluís Parpal) i el cap del Servei de Protecció d'Espècies. I per part de la Mancomunitat representació dels municipis de Petra, Porreres, Montuïri, Ariany, Maria de la Salut, Sencelles, Santa Eugènia, Sineu i el gerent de la Mancomunitat.

A la reunió s'ha exposat la problemàtica amb l'espècie invasora, sobretot en el referent als nuclis poblats, i quines mesures o línees de colaboració es poden establir entre les dues administracions. A estat una primera pressa de contacte per tal de poder establir unes línies bàsiques de col·laboració entre la Conselleria, la Mancomunitat i els municipis per tal de poder establir un pla de feina i actuacions conjunt pel seu control i posterior estudi.

A part del Pla de control i actuacions que establiran els municipis juntament amb la Conselleria es realitzaran campanyes informatives als ciutadans i una sèrie de jornades formatives al personal dels ajuntaments per tal de conèixer i fer servir el protocol d'actuació per la captura i gestió d'un animal rèptil.