La Mancomunitat informa als ajuntaments que s’haurà de pujar la taxa de residus de cara al 2024

18-Octubre-2023
La mancomunitat informa al ajuntaments que s’hauran de apujar la taxa de residus de cara al 2024.

Petra, 18 d’octubre de 2023

A la sessió plenària d’ahir, dia 17 d’octubre de 2023, celebrada a Petra la mancomunitat va informar al ajuntaments que serà necessari que tots els ajuntaments apugin la taxa de residus de cara a l’any 2024 per poder fer front a les despeses del servei.

El gerent de la mancomunitat va informar ahir als representants dels ajuntaments del pressupost d’aquest organisme de cara a l’any 2024, també va explicar a la mateixa sessió que l’aprovació del conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja pública viària, regs, recollida domiciliària d'escombraries, neteja de platges, tractament i eliminació de residus, recollida selectiva, punts verds, deixalleries, punts nets i plantes de reciclatge; així com la pujada generalitzada de costs de benzina i de la maquinària per la pujada de preus per la guerra d’Ucraïna ha suposat que l’import del contracte de recollida de residus es modifiqui de 2.343.370,72 euros anuals a 3.598.773,76. El que suposa per a la mancomunitat una pujada anual de 1.255.403,04 euros, només del contracte de recollida amb Melchor Mascaró. Aquest nou contracte amb Melchor Mascaró està previst que es signi en les properes setmanes una vegada el tribunal central de contractació resolgui el recurs interposat per una de les licitadores que no va resultar adjudicatària.

La mancomunitat, abans de l’actual adjudicació, va intentar licitar el servei de recollida per un import de 2.866.280,29 euros. Aquesta licitació que va guanyar l’empresa Prezero no es va poder signar el contracte perquè la empresa Prezero va renunciar a signar-lo, al·legant que la guerra d’Ucraïna i l’aprovació del conveni laboral feien inviable, de forma sobrevinguda, el contracte per l’augment imprevisible dels costs en el moment de realitzar l’estudi econòmic i la seva oferta.

El gerent de la mancomunitat també va explica que els nous pressupost inclouen un nou cànon de residus que ha imposat el govern central en substitució del que es va aprovar a les Illes Balears. Aquest cànon, que es cobra a través de la facturació de TIRME, suposarà que la mancomunitat hagi d’aportar uns 150.000 euros aproximadament al servei i que per tant, s’haurà de repercutir necessàriament a la taxa de fems.