LA MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA CONTINUA AVANÇANT AMB ELS PROGRAMES DE REACTIVA I DE JOVE - QUALIFICATS PROMOGUTS PEL SOIB

03-Maig-2023

Aquests dos programes tenen per objectiu finançar els costs laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones que compleixin amb el perfil requerit. En el cas de SOIB Jove - qualificats han de ser persones desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil; i en el cas de SOIB Reactiva poden ser menors de 30 anys (línia 1) o persones de 30 anys o més amb situació d'atur de llarga durada (línia 2).

En el primer cas, la Mancomunitat Pla de Mallorca ha contractat un tècnic de gestió de residus i una administrativa per treballar durant un any en aquesta administració pública. Pel que fa al segon cas, s'ha pogut contractar un peó de manteniment (línia 1) i una fotògrafa (línia 2) per a un període de sis mesos.

El projecte ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, i de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals. Llavors, s'ha concedit dues subvencions a la Mancomunitat del Pla de Mallorca per uns imports de 59.261,40 euros i de 25.000 euros per dur a terme aquests projectes d’experiència professional.