La Mancomunitat presenta 1.039.303,85 euros, per quatre actuacions d’aigua de la comarca

02-Febrer-2024

Per mitjà de la gerència de la Mancomunitat s'ha sol·licitat finançament per dur a terme quatre projectes importants en matèria d’aigua al pla de Mallorca. Aquests s'han presentat a la convocatòria de subvencions per finançar actuacions per a la millora de la competitivitat i la capacitat d’adaptació del territori de les Illes Balears en l’àmbit turístic.

El primer projecte, per un import de 488.848,79 euros, consisteix amb poder portar aigua des del dipòsit de Ruberts fins a Lloret mitjançant la construcció d’uns dipòsits de doble cos amb una capacitat total de 100 m³ a la parcel·la on ja existeix un depòsit que subministra aigua a una part del municipi, situat a la carretera de Sineu; construir un grup de bombeig en aquesta parcel·la per bombejar l'aigua des d'aquests dipòsits nous fins a un punt determinat, en concret al camp de futbol de Lloret, que és per on passa la impulsió del pou municipal. L'opció que es planteja seria que les bombes d'impulsió es posarien en marxa alhora que el pou de la Comuna, perquè l'aigua arribés barrejada al dipòsit actual de Lloret.

Un segon projecte a Algaida, valorat en 307.341,49 euros, que consisteix en la actuacio del reforç i millora de ferm d’un tram del Camí de sa Caiassa, al TM d’Algaida, i a la vegada la substitució de la canonada actual per una tuberia de polietilè de 160 mm per posteriorment aaplicar una nova capa d’aglomerat asfàltic a la part del camí ja asfaltada, per tal de millorar l’acabat de la rodada del camí. També s’aplicaria una capa drenant de mescla millorada de terra amb ciment mallorquí (6%) per tal d’estabilitzar el ferm de la part no asfaltada.

El tercer projecte, és una actuació consistent en la posada en marxa d'una infraestructura bàsica per garantir el subministrament d' aigua potable al municipi de Montuïri, en aquest cas concret és la posada en marxa d’un nou pou i un aljub de proveïment dins els casc urbà i per un import de 167.095,49 euros.

La darrera proposta de finançament consisteix en la compra a Sineu de la parcel·la que figura al Pla Hidrològic de les Illes Balears com dipòsit de capçalera per subministrar aigua a la comarca del pla, per un import de 76.018,08 euros.