LA MANCOMUNITAT PRESENTA AL·LEGACIONS AL PLA HIDROLÒGIC 2022-2027 PER INCLOURE DUES FASES DEL PROJECTE D'INTERCONNEXIÓ DEL PLA.

16-Novembre-2021
AL·LEGACION, OBSERVACIONS PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS

Se sol·licita a la Direcció General de Recursos Hídrics que sigui inclòs dins del Pla hidrològic 2022-2027 l'execució de la Fase I i de la Fase II del projecte d'unificació de xarxes d’abastiment del Pla de Mallorca, que consisteix en la construcció d'un dipòsit regulador de 6000 m3 al municipi de Sineu així com les canalitzacions hidràuliques necessàries per portar l'aigua des del dipòsit fins als dipòsits dels municipis de Sineu i Montuïri, en fase I, i Lloret i Costitx en fase II.

En una primera fase, i que és la que es pretén incloure al Pla Hidrològic 2022-2027, es construiria un dipòsit regulador amb una capacitat d'emmagatzematge de 6000 m3, així com les canalitzacions necessàries per fer arribar l'aigua des d'aquest nou dipòsit fins als dipòsits de distribució de Sineu i Montuïri. En una segona fase es canalitzaria l'aigua fins a Lloret i Costitx. I en una tercera fase, que s'inclouria al Pla Hidrològic següent, es canalitzaria l'aigua fins a Algaida, Pina, Porrers, Santa Eugènia i Vilafranca. La fase I i la fase II té un cost total de 11.335.273,60 euros. Dels quals, 1.420.000,00 euros, van destinats a la construcció del dipòsit regulador a Sineu.