L’Agència Balear de l’Aigua i la Mancomunitat del Pla de Mallorca signen un protocol per a millorar l’abastiment d’aigua potable

21-Desembre-2021

L’Agència Balear de l’Aigua i la Mancomunitat del Pla de Mallorca signen un protocol per a millorar l’abastiment d’aigua potable.

L’Agència Balear de l’Aigua signa un Protocol amb la Mancomunitat del Pla de Mallorca

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, han signat, aquest divendres, el Protocol general d’actuació entre l’Agència Balear de l’Aigua i la Mancomunitat en matèria de subministrament d’aigua potable.

El Protocol tindrà una vigència de quatre anys i té per objecte fixar la voluntat de les parts de connectar la xarxa d’abastiment d’aigua en alta, que gestiona l’Agència, amb les xarxes municipals en baixa per tal de poder garantir el subministrament d’aigua potable als 14 pobles que integren la Mancomunitat.

La primera actuació prevista per a abastir d’aigua potable el Pla de Mallorca consisteix en la construcció d’un dipòsit de regulació a Sineu, que s’encarregarà de construir la Mancomunitat, i que rebrà aigua procedent del dipòsit de Maria de la Salut a través d’una canonada que construirà l’Agència.

A partir d’aquí, l’Agència i la Mancomunitat establiran els mecanismes necessaris per poder començar a treballar en el futur subministrament de cabdal d’aigua als municipis que integren la Mancomunitat del Pla a través de la signatura dels corresponents convenis de col·laboració específics necessaris.

L’Agència Balear de l’Aigua executa, actualment, les obres del futur ramal de Llevant de la xarxa d’abastiment en alta que, a data d’avui, arriba fins al municipi de Maria de la Salut. Es preveu que, a partir de l’any vinent, l’aigua potable arribi a Petra i a Ariany. A més, ja es troba en exposició pública el Projecte tècnic de conducció de la següent fase, que va de Petra a Manacor.

El subministrament d’aigua dels municipis integrants del Pla de Mallorca es realitza a partir de les captacions subterrànies de diferents indrets de la zona. No obstant això, la presència de nivells de nitrats, clorurs o sodi per sobre dels límits normatius sanitaris en algun dels pous de captació o l’obtenció de cabal insuficients per a cobrir la demanda implica comprometre el correcte subministrament d’aigua d’alguns dels municipis com Montuïri, Lloret de Vistalegre, Sineu o Vilafranca de Bonany.