PLA D'IGUALTAT DE LA MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

09-Novembre-2022

El passat divendres 4 de novembre en sessió plenària es va aprovar per unanimitat el compromís i la necessitat d’elaborar un Pla d’Igualtat per al personal de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

El Pla d’Igualtat consistirà en un conjunt ordenat de mesures adoptades que es duran a terme després de fer un diagnòstic de la situació, amb l'objectiu d'obtenir dins la Mancomunitat una igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

El Pla d'igualtat fixarà els objectius d'igualtat a aconseguir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a la seva consecució, així com establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius marcats.

Amb aquesta decisió la Mancomunitat fa una passa més en el seu compromís de treballar per aconseguir una Igualtat efectiva entre dones i homes i lluitar contra qualsevol classe de violència masclista i assumeix la seva responsabilitat política al respecte.