PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE L’INFORME DE DIAGNÒSTIC DEL PLA ESTRATÈGIC PARTICIPATIU D’IGUALTAT

31-Octubre-2023

El passat divendres es va reunir per segona vegada la Comissió d’Igualtat, la qual està formada per la representació política dels 14 pobles que formen la Mancomunitat, per la Directora Insular de família i les tècniques d’igualtat de la Mancomunitat i del Consell de Mallorca.

La Comissió es va constituir el 3 de març del mateix any amb l’objectiu prioritari de visibilitzar el compromís dels pobles que formen la Mancomunitat vers la igualtat de gènere i la lluita contra les violències masclistes i dur a terme totes les passes necessàries per
elaborar el Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat ( PEPI); en el qual es concretaran uns eixos, uns objectius, unes accions, a més dels recursos necessaris que de la mà de la participació de la ciutadania faran possible aconseguir la igualtat real i efectiva de la població als municipis de la Mancomunitat.

A la Comissió es varen presentar els resultats del Diagnòstic duit a terme en funció dels diferents eixos de treball analitzats, Conciliació i Corresponsabilitat, salut, participació política-ciutadana, urbanisme i mobilitat, violència de gènere, comunicació i llenguatge, mercat laboral, protecció i serveis socials i educació i formació.

També es va dur a terme una proposta inicial dels eixos estratègics en els quals es vol incidir amb els objectius corresponents a partir dels resultats obtinguts del diagnòstic i lligats al Pla Estratègic d’igualtat de les Illes Balears.

La propera passa serà donar a conèixer l’informe del diagnòstic amb un resum de les conclusions i fer-ne difusió a la ciutadania dels nostres pobles i constituir el Consell d’Igualtat.

El Consell d’Igualtat es constituirà les pròximes setmanes i estarà format per membres de la Comissió d’igualtat, representació del col·lectiu de persones majors, immigrants, associacions feministes, entitats esportives, entitats socials i culturals, sector empresarial. Entès com un òrgan de participació.