RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA COVID-19

16-Març-2020

En aplicació del RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma es resolen les mesures que podeu consultar al document adjunt a n'aquesta notícia.