REUNIDA LA TAULA DE FORMACIÓ, OCUPACIÓ I EMPRESA

09-Maig-2023

 

09 de maig de 2023.- Avui matí les diferents entitats que formen part de la Taula de Formació,
Ocupació i Empresa han debatut a la seu de la Mancomunitat Pla de Mallorca sobre diferents
temes relacionats amb la formació.
La Taula va néixer com un instrument de participació i com a plataforma de treball i reflexió.
Existeix la voluntat de treballar de manera coordinada per multiplicar l’impacte de les
actuacions, evitar solapaments i duplicitats en l’oferta, optimitzar els recursos existents, crear
sinergies entre les parts i generar al Pla de Mallorca una oferta formativa de qualitat.
A través de l’acord conjunt de col·laboració es vol generar en el Pla de Mallorca una oferta de
qualitat; coordinar l’adequació entre la formació dissenyada per les entitats i la demanda del
teixit empresarial; planificar noves formacions professional i certificats de professionalitat;
gestionar instruments per difondre l’oferta formativa; analitzar les necessitats de les empreses
en matèria d’ocupació; desenvolupar iniciatives generadores d’ocupació de qualitat; impulsar
iniciatives de suport a l’emprenedoria; impulsar i dinamitzar accions conjuntes específiques en
temes d’interès compartit, etc.