REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT

19-Abril-2024

Ahir, 17 d’abril de 2024, va tenir lloc la tercera trobada de la Comissió d’Igualtat constituïda
per dur endavant l’elaboració del Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat dels municipis de la
Mancomunitat Pla de Mallorca ( PEPI) .


Assistiren a la convocatòria representació de tots els municipis que formen part de la
Mancomunitat, a excepció de Santa Eugènia que per problemes d’agenda del municipi no hi
va poder participar.


També es va comptar amb la presència de la sra Ana Maria Ferriol Font, directora insular de
famílies del Consell de Mallorca.


Seguint amb les fases d’elaboració del Pepi i després de la constitució del Consell d’igualtat
havia arribat el moment de consensuar la proposta d’accions amb la comissió d’Igualtat, i
aquest era l’objectiu principal d’aquesta tercera reunió. De la reunió d’ahir ha sortit una
proposta d’accions que es consensuarà el pròxim 30 d’abril que es reunirà en Consell
d’Igualtat, format per una representació de la comissió d’igualtat i del teixit associatiu dels
municipis de la Mancomunitat.


I després s’establirà un termini perquè la població general hi pugui fer les seves
al·legacions.