Notícies

13-Abril-2012
Molt bons resultats a la campanya de vigilància i foment del reciclatge als pobles del Pla de Mallorca
Els municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca han fet en els darrers mesos una aposta molt decicida pel reciclatge i per la minimització dels residus que es duen a incinerar.