PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL, L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE I ALTRES CONDUCTES CONTRÀRIES A LA LLIBERTAT SEXUAL I LA INTEGRITAT MORAL

L’ equip humà que conforma la Mancomunitat a partir d’ara compta amb el I Protocol contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i altres conductes contràries a la llibertat sexual i la integritat moral.

La Mancomunitat manifesta el seu rebuig i la seva tolerància zero contra qualsevol tipus d’assetjament sexual i/o per raó de sexe en general, i en l’àmbit de la Mancomunitat en particular. En aquest sentit, la Mancomunitat no consentirà ni tolerarà cap tipus de conducta contrària a la llibertat sexual i la integritat moral, especialment en els casos d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, inclòs el produït en l’àmbit digital, en el sí de l’entitat. Aquest Protocol s’aplica a tot l’equip humà que conforma la Mancomunitat.

L’obligació de la Mancomunitat d’establir un Protocol per a prevenir i actuar contra les conductes contràries a la llibertat sexual i la integritat moral, especialment en els casos d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, té el seu origen en el principi d’igualtat entre dones i homes.