Contractes

La Mancomunitat del Pla de Mallorca publica actualment tota la informació relativa a la licitació de contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, tal i com estableix la Llei de Contractes 9/2017. Clicau aquí per accedir a la Plataforma contractació de l'estat

Si voleu consultar tota la informació dels contractes iniciats abans de publicar-los a la plataforma de contractació de l’Estat, ho podeu fer aquí.